Настъпил е момента, в който трябва да се изпълни последната воля на покойника – тленните му останки да бъдат кремирани. Трябва да се обърнете към погребален агент или погребално бюро за организиране на кремацията.

Екипа на Траурна агенция АДОНИС ще се погрижат за всеки детайл и документ за осъществяване на последната воля на вашият роднина. Погребалната агенция е на ваше разположение 24/7 и очакват вашите запитвания и нужди. Разполагаме с каталог с траурни урни, за да задоволим вашите изисквания и желания.

 

Нужната документация за извършване на кремацията и полагането на траурната урна в ниша ще бъдат подготвена от нашият екип по всички правни изисквания на Република България.

 • ПАКЕТНА ЦЕНА ЗА УСЛУГА КРЕМАЦИЯ

  • изваждане на смъртен акт

  • кремация, урна от PVC, табелка с името

  • връщане на урната

  • организация на услугата

  • ковчег (опция)

  • доставка на ковчег

  • носене и товарене (без етажи)

  • транспорт до София

  • некролози 5 бр.

  • запазване на дата и час за ритуала безплатно

  • компетентна информация за всички необходими документи присъствие на траурен агент

- 639 лв.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРЕМАЦИЯ И ПОЛАГАНЕ НА УРНА В НАСЛЕДСТВЕНО МЯСТО ИЛИ НИША:

• Съобщение за смърт •

• Разрешително за кремация •

• Лична карта или паспорт на починалия •

• Удостоверение (удостоверение за наследници, акт за граждански брак, акт за раждане, кръщелно свидетелство, удостоверение за родствени връзки или семейно положение) за пряка роднинска връзка между починалия и лицето, даващо съгласие за кремация •

• Квитанция за платено гробно място или ниша за поставяне на урна •

• Удостоверение за наследници на първия положен в нишата •

• Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място •

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРЕМАЦИЯ И ПОЛАГАНЕ НА УРНА В НОВА НИША:

• Съобщение за смърт •

• Разрешително за кремация •

• Лична карта или паспорт на починалия •

• Удостоверение ( удостоверение за наследници, акт за граждански брак, акт за раждане, кръщелно свидетелство, удостоверение за родствени връзки или семейно положение ) за пряка роднинска връзка между починалия и лицето, даващо съгласие за кремация •

• Декларация по образец •

Траурна агенция "АДОНИС" гр. Пловдив. Всички права запазени.

тел. 0877 112 513; 0896 112 513; 032 51 91 58; e-mail: adonis_plovdiv@abv.bg

Траурна агенция "АДОНИС" гр. Пловдив. Всички права запазени.

 • ПАКЕТНА ЦЕНА

  ЗА УСЛУГА КРЕМАЦИЯ

  • изваждане на смъртен акт

  • кремация, урна от PVC, табелка с името

  • връщане на урната

  • организация на услугата

  • ковчег (опция)

  • доставка на ковчег

  • носене и товарене (без етажи)

  • транспорт до София

  • некролози 5 бр.

  • запазване на дата и час за ритуала безплатно

  • компетентна информация за всички необходими документи

  • присъствие на траурен агент