За Ваше удобство и по-лесен избор предлагаме каталог с поддържаните видове ковчези и надгробни венци:

КАТАЛОГ

УСЛУГИ

• Запазване на дата и час за ритуал - безплатно

• Изкопаване и заравяне на гроб

– ново гробно място - 84,00лв.

– старо гробно място - 96,00лв.

– урнов гроб - 51,00лв.

– полагане на урна в колумбирана стена - 72,00лв.

• Почистване на стар неподдържан гроб - 22,00лв.

• Престой на покойник в хладилна камера за 24 часа - 25лв.

• Раздавки, жито и прибори в индивидуална кутия (избор по каталог)

– 3.00лв. ; 3.50лв. ;  4.00лв. ;  4.50лв.

• Ритуална погача с мед, купичка и салфетки - 14.00лв.

• Сваляне от етажи - 5.00лв. на носач

• Качване по етажи - 8.00лв. на носач

• Аранжиране с цветя и зеленина - от 15,00лв. до 240,00лв.

• Венец изкуствен - от 20,00лв. до 140,00лв.

• Венци и траурни букети - от 15,00лв. до 480,00лв.

• Тоалет на покойник (къпане и обличане) - 60,00лв.

– бръснене - 10,00лв.

– грим - 10,00лв.

• Доставка на ковчег и траурни стоки в рамките на гр. Пловдив

– I Зона - 15,00лв.

– II Зона - 20,00лв.

• Превоз на покойник до хладилна камера или за погребение в рамките на гр. Пловдив

– I Зона - 20,00лв.

– II Зона - 25,00лв.

• Превоз на покойник от / до друго населено място - 0,80лв. на км.

• Драпиране на ковчег - 6,00лв.

• Ковчег - от 60,00лв. до 2400,00лв.

• Надгробен знак (кръст, пирамида) - от 9,00лв. до 60,00лв.

 • Надпис на надгро бен знак

– ръчно - безплатно

– на машина - 4,00лв.

 • Драперия (полиестер) от 20,00лв. до 80,00лв.

 • Драперия (памук, сатен лукс) от 90,00лв. до 210,00лв.

Траурна агенция "АДОНИС" гр. Пловдив. Всички права запазени.

тел. 0877 112 513; 0896 112 513; 032 51 91 58; e-mail: adonis_plovdiv@abv.bg

Траурна агенция "АДОНИС" гр. Пловдив. Всички права запазени.